Click for Kuala Lumpur, Malaysia Forecast

Wednesday, April 13, 2011

Hadis Pilihan (1)


Dari Abu Hurairah r.a. Nabi saw. bersabda: "Iman mempunyai lebih daripada enam puluh cabang. Adapun malu adalah salah satu daripada iman."

Huraian:
Yang dimaksudkan dengan malu di sini ialah, malu mengerjakan kejahatan dan segala perbuatan yang hina. Atau malu (kerana) tertinggal dalam perlumbaan mengerjakan kebaikan dan kemuliaan. Malu seperti itu menjaga manusia dari kejahatan dan membawanya kepada keselamatan dan kemajuan. Itulah malu yang termasuk cabang iman. Sabda Nabi saw. pada hadis yang lain, "Apabila engkau tidak bermalu, perbuatlah semahumu."

*Terjemahan hadis Shahih Bukhari (jilid I, II, III & IV) Al-Imam Al Bukhari
Shahih Bukhari ~ Penterjemah :
H. Zainuddin Hamidy - H. Fachruddin Hs
H. Nasharuddin Taha - Johar Arifin
A. Rahman Zainuddin M.A

*Gambar hiasan ~ http://rakanmasjidusmkk.blogspot.com

No comments: